Entrpenadtjänster

Vi erbjuder professionella helhetslösningar mot företag och privatpersoner.
Från planering till färdigställande av trädgård/anläggning.
Även långssiktiga åtgärdsplaner för bostadsrättsföreningar och företag samt skogsägare.
Enstaka eller återkommande tjänster.

• Skötsel/underhåll av gröna ytor                                                       
• Beskärning träd och buskar                                                                
• Nyanläggning av rabatter och gröna ytor                                     
• Nyplantering
• Anläggning gräsmatta
• Stenläggning
• Anläggning av dammar

• Traktortjänster
* Skogliga tjänster, exempelvis skötselplaner,värdering

Du når oss på tel. 060-55 23 25