Barrväxter

Barrväxterna finns i olika höjder, färger och former, vissa blåaktiga lågväxande och krypande medan andra är höga, gröna och konformade.
Vissa sorter är också gula eller guldfärgade.
Barrväxter föredrar lättare jordar framför lerjordar och vill ha en kalkfattig jord, dvs en jord med PH åt det surare hållet, mellan pH ~5,5 – 6,5. Utmärkt är att blanda grus och kalkfri torv i vanlig trädgårdsjord som då blir genomsläpplig och luftig.
Nedan är några exempel  från vårt stora utbud.

Sortiment Latin
  •  En - Juniperus
  •  Gran - Picea
  •  Idegran - Taxus
  • Kryptuja - Microbiata
  • Lärk - Larix
  • Sävenbom - Juniperus
  • Tall - Pinus
  • Tuja - Thuja
  • Ädelgran - Abies
  • Blågran - Picea pungens
VISSTE DU ATT: Du ser skillnad på ädelgranar och vanliga granar genom att ädelgranen har uppåtriktade kottar och
icke-stickande barr.
Den vanliga granen har hängande kottar och stickiga barr.
Om du drar ett barr från ädelgranen blir det ett runt märke i stammen. Gör du detsamma på vanliga granen blir det ett killikt märke och det är lätt att lite av barken följer med.